TURBATOOTMINE

Tootmise käigus sorteerime Ida-Virumaa ja paljudest teistest Eesti rabadest toodud toorturba selleks ette nähtud sõeltega erineva tükisuurusega fraktsioonideks ja vastavalt kliendi soovime reguleerime pH-taset.

Vähendamaks transpordi optimeerimiseks õhulise turba mahtu, pressime selle seejärel vastavate pressidega suurtesse kilepakenditesse (inglise keeles Big Bale) ning paigaldame pakendi puidust kaubaalusele. Seejärel laaditakse need kas merekonteinerisse või autotranspordile ning lähetatakse klientidele.

Naturaalne ja pH-reguleeritud turvas

HansaPeat Big-Bale,
kuni 6 m3

Merekonteinerisse (40’HC) laadime 22 ja
tenthaagisesse 24 big-bale’i

Valik erinevatest turbafraktsioonidest, mida pakume big bale’i pakendatuna:

Hele kasvuturvas 0-6 mm

Hele kasvuturvas 0 – 40 mm

Hele kasvuturvas, 0 – 10 mm

Hele kasvuturvas 10 – 40 mm

Hele kasvuturvas 0 – 20 mm

HPWH 20 – 40 mm

Heleda turba keemilised näidud:

Lagunemisaste (Von Post skaala): H3

Veeimavus % d.m: 603

Elektrijuhtivus µS/cm: 22,3

Mahukaal kg/l: 0,18

pH: 3,5 - 4,5

Scroll to top