TOOTMINE

Tootmise käigus sorteerime Ida-Virumaa rabadest toodud toorturba selleks ette nähtud sõeltega erineva tükisuurusega fraktsioonideks. Vähendamaks transpordi optimeerimiseks õhulise turba mahtu, pressime selle seejärel vastava pressiga kilest suurpallidesse ning paigaldame pakendi kaubaalusele. Seejärel laaditakse need kas merekonteinerisse või autotranspordile ning lähetatakse klientidele.

Merekonteinerisse (40’high cube) laadime 22 ja tenthaagisesse 24 alust.

HansaPeat Big-Bale, kuni 6 m3

Naturaalne turvas
Ph-reguleeritud turvas

Valik erinevatest turbafraktsioonidest, mida pakume Big Bale’i pakendatuna või lahtisena:

Hele kasvuturvas 0-6 mm

Hele kasvuturvas 0 – 40 mm

HPWH 5-25 mm

Hele kasvuturvas, 0 – 10 mm

Väljasõelutud üle 40mm tükid ja vill

HPWH 10 – 30 mm

Hele kasvuturvas 0 – 20 mm

Hästilagunenud must turvas, naturaalne

HPWH 20 – 40 mm

Heleda turba keemilised näidud:

Lagunemisaste (Von Post skaala): H3

Veeimavus % d.m: 603

Elektrijuhtivus µS/cm: 22,3

Mahukaal kg/l: 0,18

pHh2o: 3,7 – 4,2

Musta turba keemilised näidud:

Lagunemisaste (Von Post skaala): H6

Veeimavus % d.m: 521

Elektrijuhtivus µS/cm: 6,8

Mahukaal kg/l: 0,59

pHh2o: 4,8

Scroll to top